محصولات


پینیون دنده گردون بیل مکانیکی PC400-7 شماره فنی: 52242-26-208

این قطعه پینیون دنده گردون بیل مکانیکی PC400-7 شماره فنی: 52242-26-208 می باشد.

این قطعه بخشی  از سیستم گردان بیل مکانیکی...

ادامه مطلب

اکسپنشن بیل مکانیکی PC220-7 شماره فنی: 1482-ND447500

اکسپنشن بیل مکانیکی PC220-7 شماره فنی: 1482-ND447500

این قطعه در دستگاههای بیل مکانیکی PC200 – PC220- PC400  مورد استفاده قرار می...

ادامه مطلب

پینیون دنده گردون بیل مکانیکی PC200-7 شماره فنی: 20Y-26-21140

پینیون دنده گردون بیل مکانیکی PC200-7 شماره فنی: 20Y-26-21140

این قطعه بخشی  از سیستم گردان بیل مکانیکی می باشد.

دنده گردون توسط...

ادامه مطلب

سنسور آب بیل مکانیکی pc200-6 شماره فنی: 3320-92-7861

 قطعه سنسور آب بیل مکانیکی pc200-6 شماره فنی: 3320-92-7861 می باشد.

این سنسور مربوط به دستگاههای بیل مکانیکی PC200-6  و PC220-6...

ادامه مطلب

سنسور دور موتور بیل مکانیکی pc200-7 شماره فنی:2310-93-7861

این قطعه سنسور دور موتور بیل مکانیکی pc200-7 شماره فنی:2310-93-7861 می باشد.

این سنسور مربوط به دستگاههای بیل مکانیکی PC200-7  و...

ادامه مطلب

سنسور گاز بیل مکانیکی کوماتسو مدل PC220-7 شماره فنی: 21710-06-20Y

این سنسور مربوط به دستگاههای بیل مکانیکی PC200-7  و PC220-7  و معروف به سنسور گاز مشکی می باشد.

ادامه مطلب

سنسور دور موتور بیل مکانیکی pc200-6 شماره فنی: 2310-92-7861

این قطعه سنسور دور موتور بیل مکانیکی pc200-6 شماره فنی: 2310-92-7861 می باشد.

این سنسور مربوط به دستگاههای بیل مکانیکی PC200-6...

ادامه مطلب

سنسور بیل مکانیکی PC200-7 شماره فنی: 3320-93-7861

این قطعه سنسور بیل مکانیکی PC200-7 شماره فنی: 3320-93-7861 می باشد.

این سنسور مربوط به دستگاههای بیل مکانیکی PC200-7  و PC220-7...

ادامه مطلب

رادیات آب بیل مکانیکی کوماتسو مدل pc200-6 شماره فنی: 20y-03-21111

این قطعه رادیات آب بیل مکانیکی کوماتسو مدل pc200-6 شماره فنی: 20y-03-21111 موتور 102 می باشد.

این محصول در بسته بندی چوبی عرضه...

ادامه مطلب