محصولات


المنت کولر روغن بیل مکانیکی کوماتسو 7-PC220 شماره فنی:2110-61-6735

این قطعه یدکی المنت کولر روغن بیل مکانیکی کوماتسو 7-PC220 شماره فنی:2110-61-6735 می باشد.

و مربوط به سیستم خنک کننده بیل...

ادامه مطلب

سولنوئید بیل مکانیکی کوماتسو مدل PC200-6 شماره فنی: 51130-60-206

سولنوئید بیل مکانیکی کوماتسو مدل PC200-6 شماره فنی: 51130-60-206

این سنسور مربوط به دستگاههای بیل مکانیکی PC200-6  و PC220-6  و معروف...

ادامه مطلب