محصولات


رادیاتور روغن هیدرولیک بیل مکانیکی کوماتسو مدل pc200-7 شماره فنی: 31121-03-20Y

این قطعه رادیاتور روغن هیدرولیک بیل مکانیکی کوماتسو مدل pc200-7 می باشد

این محصول در بسته بندی چوبی عرضه می گردد.
رادیاتور...

ادامه مطلب

رادیاتور روغن هیدرولیک بیل مکانیکی کوماتسو مدل pc220-7 شماره فنی: 71120-03-206

این قطعه رادیاتور روغن هیدرولیک بیل مکانیکی کوماتسو مدل pc220-7 می باشد.

این محصول  در بسته بندی چوبی عرضه می گردد.
رادیاتور...

ادامه مطلب

رادیاتور آب بیل مکانیکی کوماتسو مدل pc200-7 شماره فنی: 31111-03-20Y

این محصول در بسته بندی چوبی عرضه می گردد.
رادیاتور آب در ماشین الات راهسازی وظیفه خنک کردن موتور را دارد.

با توجه...

ادامه مطلب

رادیاتور روغن هیدرولیک بیل مکانیکی کوماتسو مدل pc400-7 شماره فنی: 71121-03-208

این قطعه رادیاتور روغن هیدرولیک بیل مکانیکی کوماتسو مدل pc400-7 می باشد.

این محصول در بسته بندی چوبی عرضه می گردد.
با توجه...

ادامه مطلب

رادیات آب بیل مکانیکی کوماتسو مدل pc200-6 شماره فنی: 20y-03-21510

ین قطعه رادیات آب بیل مکانیکی کوماتسو مدل pc200-6 موتور 95L می باشد.

این محصول در بسته بندی چوبی عرضه می گردد.
رادیاتور آب...

ادامه مطلب

رادیاتور آب بیل مکانیکی کوماتسو مدل pc400-7 شماره فنی: 71110-03-208

این قطعه رادیاتور آب بیل مکانیکی کوماتسو مدل pc400-7  می باشد. محصول در بسته بندی چوبی عرضه می گردد.
رادیاتور آب در...

ادامه مطلب

رادیاتور روغن هیدرولیک بیل مکانیکی کوماتسو مدل pc200-6 شماره فنی: 21121-03-20Y

این قطعه  رادیاتور روغن هیدرولیک بیل مکانیکی کوماتسو مدل pc200-6 می باشد

این محصول در بسته بندی چوبی عرضه می گردد.
رادیاتور...

ادامه مطلب

دنده گردون بیل مکانیکی PC200-7 شماره فنی: 22100-25-20Y

این قطعه دنده گردون بیل مکانیکی PC200-7 شماره فنی: 22100-25-20Y می باشد.

این قطعه دارای 110 دنده بوده و بخشی  از...

ادامه مطلب

رادیات آب بیل مکانیکی کوماتسو مدل pc200-6 شماره فنی: 20y-03-21111

این قطعه رادیات آب بیل مکانیکی کوماتسو مدل pc200-6 شماره فنی: 20y-03-21111 موتور 102 می باشد.

این محصول در بسته بندی چوبی عرضه...

ادامه مطلب