محصولات


دنده گردون بیل مکانیکی PC200-6 شماره فنی: 21100-25-20Y

این قطعه دنده گردون بیل مکانیکی PC200-6 شماره فنی: 21100-25-20Y می باشد.

این قطعه دارای 110 دنده بوده و بخشی  از سیستم...

ادامه مطلب

سنسور بیل مکانیکی PC200-7 شماره فنی: 3320-93-7861

این قطعه سنسور بیل مکانیکی PC200-7 شماره فنی: 3320-93-7861 می باشد.

این سنسور مربوط به دستگاههای بیل مکانیکی PC200-7  و PC220-7...

ادامه مطلب

سنسور آب بیل مکانیکی pc200-6 شماره فنی: 3380-92-7861

این قطعه سنسور آب بیل مکانیکی pc200-6 شماره فنی: 3380-92-7861 می باشد.

این سنسور مربوط به دستگاههای بیل مکانیکی PC200-6  و...

ادامه مطلب

سنسور دور موتور بیل مکانیکی pc200-6 شماره فنی: 2310-92-7861

این قطعه سنسور دور موتور بیل مکانیکی pc200-6 شماره فنی: 2310-92-7861 می باشد.

این سنسور مربوط به دستگاههای بیل مکانیکی PC200-6...

ادامه مطلب

سنسور گاز بیل مکانیکی کوماتسو مدل PC220-7 شماره فنی: 21710-06-20Y

این سنسور مربوط به دستگاههای بیل مکانیکی PC200-7  و PC220-7  و معروف به سنسور گاز مشکی می باشد.

ادامه مطلب

سنسور دور موتور بیل مکانیکی pc200-7 شماره فنی:2310-93-7861

این قطعه سنسور دور موتور بیل مکانیکی pc200-7 شماره فنی:2310-93-7861 می باشد.

این سنسور مربوط به دستگاههای بیل مکانیکی PC200-7  و...

ادامه مطلب

سنسور آب بیل مکانیکی pc200-6 شماره فنی: 3320-92-7861

 قطعه سنسور آب بیل مکانیکی pc200-6 شماره فنی: 3320-92-7861 می باشد.

این سنسور مربوط به دستگاههای بیل مکانیکی PC200-6  و PC220-6...

ادامه مطلب

سولنوئید بیل مکانیکی کوماتسو مدل PC200-6 شماره فنی: 51130-60-206

سولنوئید بیل مکانیکی کوماتسو مدل PC200-6 شماره فنی: 51130-60-206

این سنسور مربوط به دستگاههای بیل مکانیکی PC200-6  و PC220-6  و معروف...

ادامه مطلب

پینیون دنده گردون بیل مکانیکی PC200-7 شماره فنی: 20Y-26-21140

پینیون دنده گردون بیل مکانیکی PC200-7 شماره فنی: 20Y-26-21140

این قطعه بخشی  از سیستم گردان بیل مکانیکی می باشد.

دنده گردون توسط...

ادامه مطلب